बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

प्रेमभावें तुह्मी नाचा – संत जनाबाई अभंग – ७५

प्रेमभावें तुह्मी नाचा – संत जनाबाई अभंग – ७५


प्रेमभावें तुह्मी नाचा ।
रामरंगें रंगो वाचा ॥१॥
हेंचि मागों देवाजीला ।
आवडी शांती खरें बोला ॥२॥
जैसी माय तान्हयातें ।
खेळउनी चुंबी त्यातें ॥३॥
तेंवि तुह्मी संतजना ।
सर्वी धरावी भावना ॥४॥
हरि कोठवळा झाला ।
म्हणे जनी भक्तीं केला ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

प्रेमभावें तुह्मी नाचा – संत जनाबाई अभंग – ७५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *