बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

अर्थ जे काढिती उपनिषदांमाजी – संत जनाबाई अभंग – ७६

अर्थ जे काढिती उपनिषदांमाजी – संत जनाबाई अभंग – ७६


अर्थ जे काढिती उपनिषदांमाजी ।
सांडोनियां गोड भाजी घेती माठ ॥१॥
भूगोलाचा स्वामी सुप्रसन्न झाला ।
त्यासी मागे गोळा भाजीचा तो ॥२॥
पुंडलिकें धन जोडिलें असतां ।
प्रार्थोनियां देतां न घेती हे ॥३॥
मग गडी हो पाहे देवचि येथोनी ।
जवळी होती जनी फावलें तिये ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अर्थ जे काढिती उपनिषदांमाजी – संत जनाबाई अभंग – ७६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *