बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

विष्णुमुद्रेचा अंकिला – संत जनाबाई अभंग – ९६

विष्णुमुद्रेचा अंकिला – संत जनाबाई अभंग – ९६


विष्णुमुद्रेचा अंकिला ।
तोचि वैष्णव एक भला ॥१॥
अहं जाळोनी अंगारा ।
सोहंभस्मी तीर्थ सारा ॥२॥
विष्णु माया द्वारावती ।
भक्तिमुद्रा त्या मिरवती ॥३॥
पंचायतन पूजी भावें ।
अहं सोहं भस्मीं नांवें ॥४॥
प्रेमतुळसी कानीं ।
म्हणे नामयाची जनी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विष्णुमुद्रेचा अंकिला – संत जनाबाई अभंग – ९६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *