बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

पाहतां पंढरिराया – संत जनाबाई अभंग – ९५

पाहतां पंढरिराया – संत जनाबाई अभंग – ९५


पाहतां पंढरिराया ।
त्याच्या मुक्ति लागे पायां ॥१॥
पुरुषार्थे चारी ।
त्याचें मोक्ष आर्जव करी ॥२॥
धन संपत्तीचा दाता ।
होय पाहतां पंढरिनाथा ॥३॥
संताचे चरणीं ।
लोळे नाचे दासी जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पाहतां पंढरिराया – संत जनाबाई अभंग – ९५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *