sant janardhan swami abhang

नित्य हे अभंग करी तील – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १८

नित्य हे अभंग करी तील – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १८


नित्य हे अभंग री तील पठण ।
आचरोनी पुर्ण ऐसे चिजे ॥१॥
होईल तयासी ऐहिक सर्व प्राप्ती ।
लाभेल पै अंती ब्रह्मपद ॥२॥
वर्तोनि करीतां पठण हे अभंग ।
साघेल सहज योग गुरुकृपे ॥३॥
नातळतील तयां दोष काळिकाळ ।
सकळ विद्या कळा होतील प्राप्त ॥४॥
हरतील दैन्यें दुर्धर महा व्याधीं ।
न बाघतील विषादि व्याघ्र सर्प ॥५॥

पळतील विघ्नें भयभुत बाधा ।
नाशेल आपदा क्लेश दुःख ॥६॥
न चलती मंत्र तंत्र उच्चाटण ।
प्रयोग जारण मारणादि ॥७॥
काराग्रह पीडा चुकेल बंधन ।
होईल संतान धन द्रव्य ॥८॥
नोहे त्या देवता क्षोम अवनीज ।
पावेल तो राजसन्मानही ॥९॥
लाभेल घन धान्य होईल विवाह ।
ऐश्वर्य वैभव मोक्ष मुक्ति ॥१०॥

नोहे अग्नि शस्त्रा पासोनिया भय ।
होईल उद्यमी जय वाचा सिद्धि ॥११॥
कळेल भविष्य भूत वर्तमान ।
अवगत ज्ञान ब्रह्माडीचें ॥१२॥
सगुणी आस तरी प्रत्यक्ष दर्शन ।
होईल प्राप्त संपुर्ण ऋद्धिसिद्धी ॥१३॥
जें जें तो इच्छिल होईल तें तें प्राप्त ।
भजेल आज्ञाकित विश्व सर्व ॥१४॥
अथवा रिगोनी अर्थी मने सावधान ।
करी तील नित्यश्रवण भक्तिभावें ॥१५।

होविनि शरण गुरुसी आचरिती तैसेंची ।
होईल फळ प्राप्त तेंचि सर्व तया ॥१६॥
एकचि गुरुशास्त्र ऐसें हेंतारक ।
श्रीगुरुचि एक गुरुकृपा ॥१७॥
म्हणे जनार्दन जपें हेंचि कंठी ।
उघडीं भ्रमताटी एकनाथा ॥१८॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

नित्य हे अभंग करी तील – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १८

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *