sant janardhan swami abhang

असती अभंग ताटीचे हे – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १९

असती अभंग ताटीचे हे – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १९


असती अभंग ताटीचे हे सोळा ।
दोन वर ताळा पुराणि केचे ॥१॥
ऐसें हे अठरा कैवल्याचे दीप ।
कामधेनु कल्पतरु जगीं ॥२॥
उदयलें जनार्दन वस्त्राकाशी ।
ब्रह्म तेजोराशी चिंतामणी ॥३॥
करावेम पठण नित्य हेचि भावें ।
तैसेंचि सेवावें सिदरुसी ॥४॥
गुरुसी शरण व्हावे नायकावी मात ।
माता पिता कांत असो कोणी ॥५॥

लाभावें अक्षय्य तेंचि ब्रह्मसुख ।
पाचावें ऐहिक परत्रही ॥६॥
निंदोत त्यागोंत स्त्रिया पुत्र सखे ।
ढळो नये सुखें त्यागावे ते ॥७॥
सेवावा सतत एकचि तारक ।
जन आशा दुःख नरक मुळ ॥८॥
सकळांसीं हेचि देवोनियां भाक ।
बोमातसो हांक मारोनिया ॥९॥
मुक्तेश्वर म्हणे पती बाप माय ।
श्रीगुरुचि वाय येर सर्व ॥१०॥

संत जनार्दन स्वामी अभंग समाप्त


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

असती अभंग ताटीचे हे – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १९

 

 

1 thought on “असती अभंग ताटीचे हे – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १९”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *