संत संताजीचे अभंग

माझिया जातीचा मज भेटो – संत संताजीचे अभंग – १

माझिया जातीचा मज भेटो – संत संताजीचे अभंग – १


माझिया जातीचा मज भेटो कोणी ।
आवडिची धनी पुरवावया ।। १ ।।
माझिया जातीचा मजशी मिळेल ।
ळेल तो सर्व समाचार ।। २ ।।
संतु म्हणे येथे पाहिजे जातीचे ।
येर गबाळाचे काम नाही ।। ३ ।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

माझिया जातीचा मज भेटो – संत संताजीचे अभंग – १

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *