संत कान्हो पाठक अभंग

वेद गणितां मर्यादला – संत कान्हो पाठक अभंग – ६

वेद गणितां मर्यादला – संत कान्हो पाठक अभंग – ६


वेद गणितां मर्यादला ।
तरि तूं अगाध बा विठ्ठला ॥१॥
येवढें माप कैचें थोर ।
ज्याणें उमाणे तुमचा पार ॥धृ॥
शेष वर्णितां श्रमला ।
जिव्हा दुखंड होउनि ठेला ||३||
म्हणौनि कान्हो पाठक उगा ।
मौनें मवी पांडुरंगा ।।४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वेद गणितां मर्यादला – संत कान्हो पाठक अभंग – ६

1 thought on “वेद गणितां मर्यादला – संत कान्हो पाठक अभंग – ६”

 1. vaibhav manohar joshi

  वेद गणितां मर्यादला ।
  तरि तूं अगाध बा विठ्ठला ॥१॥
  देवांचा पूर्ण वर्णन करणे वेदांच्या मर्यादेच्या बाहेर आहे. (नेती नेती)
  येवढें माप कैचें थोर ।
  ज्याणें उमाणे तुमचा पार ॥धृ॥
  वेदही ज्यांचा महिमा मोजू शकत नाहीत तर त्याहूनही मोठे कोणचे साधन (माप) आहे ! ज्याने तुमचा पार ( पूर्ण वर्णन) करता येईल ?
  शेष वर्णितां श्रमला ।
  जिव्हा दुखंड होउनि ठेला ||३||
  शेषनागाने त्याच्या हजार जिव्हांनी तो प्रयत्न केला पण वर्णन करता करता त्याच्या जीभा फाटून दोन भागात विभागल्या गेल्या.
  म्हणौनि कान्हो पाठक उगा ।
  मौनें मवी पांडुरंगा ।।४।।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *