संत कान्होबा अभंग

मागें असतासी कळला – संत कान्होबा अभंग – २६

मागें असतासी कळला – संत कान्होबा अभंग – २६


मागें असतासी कळला । उमस घेऊं नसता दिला ।
तेणेंचि काळें केला । असता अवघा निवाडा ॥१॥
इतका न लागला उशीर । न धरितों भीडभार ।
सिद्धासी व्यवहार । कासयसी लागला ॥२॥
असोनियां माल खरा । किती केल्या येरझारा ।
धरणेंहि दिवस तेरा । माझ्या भावें घेतलें ॥३॥
अझुन तरी इतक्यावरी । चुकवी जनाचार हरी ।
तुकयाबंधु म्हणे उरी । नाहीं तरी नुरे कांहीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मागें असतासी कळला – संत कान्होबा अभंग – २६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *