संत कान्होबा अभंग

तुज ते सर्व आहे – संत कान्होबा अभंग – २८

तुज ते सर्व आहे – संत कान्होबा अभंग – २८


तुज ते सर्व आहे ठावें । घ्यावें त्याचें बुडवावें ।
परि तें आम्हांसवें । आतां न फावे कांहीं ॥१॥
नव्हों सोडायाचे धणी । कष्टें मेळविलें करोनी ।
पाहा विचारोनी । आढी धरोनी काम नाहीं ॥२॥
अवघे राहिले प्रकार । झालों जिवासी उदार ।
असा हा निर्धार । कळला असावा असेल ॥३॥
आतां निदसूर नसावे । गांठ पडली कुणब्यासवें ।
तुकयाबंधु म्हणे राखावें । देवा महत्त्व आपुलें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुज ते सर्व आहे – संत कान्होबा अभंग – २८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *