संत कान्होबा अभंग

विठ्ठलारे तुझें वर्णितां – संत कान्होबा अभंग – ३८

विठ्ठलारे तुझें वर्णितां – संत कान्होबा अभंग – ३८


विठ्ठलारे तुझें वर्णितां गुणवाद ।
विठ्ठलारेदग्ध झालीं पापें ॥१॥
विठ्ठलारे तुझें पाहतां श्रीमुख ।
विठ्ठलारेसुख झालें नयना ॥२॥
विठ्ठलारे तुज देतां आलिंगन ।
विठ्ठला तनमन निवाल्या बाह्या ॥३॥
विठ्ठलारे तुझी ऐकतां कीर्ति ।
विठ्ठल हे विश्रांति पावले स्मरणें ॥४॥
विठ्ठलारे तुकयाबंधु म्हणे देहभाव ।
विठ्ठला जीवीं पाव धरितां गेला ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठ्ठलारे तुझें वर्णितां – संत कान्होबा अभंग – ३८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *