संत कान्होपात्रा अभंग

अंबऋषीसाठी – संत कान्होपात्रा अभंग

अंबऋषीसाठी – संत कान्होपात्रा अभंग


अंबऋषीसाठी ।
जन्म घेतलें जगजेठी ।। १ ।।
वागदी भक्तांचा आभार ।
ऋणी झाला निरंतर ।। २ ।।
अर्जुनाचे रथीं बैसे ।
त्याचे घोडे धुतसे ।।३।।
लाज सांडी ऋषीकेषी ।
कान्होपात्रा तुझी दासी ।।४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अंबऋषीसाठी – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *