संत कान्होपात्रा अभंग

माझ्या जीवींचे जीवन – संत कान्होपात्रा अभंग

माझ्या जीवींचे जीवन – संत कान्होपात्रा अभंग


माझ्या जीवींचे जीवन ।
तो विठ्ठल निधान ।।१।।
उभा असे विठेवरी ।
वांटी प्रेमाची सीदोरी ।।२।।
आलीयाची धनी ।
निवारितो चक्रपाणी ।।३।।
भेटा दयेच्या सागरा ।
विनवितसे कान्होपात्रा ।।४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझ्या जीवींचे जीवन – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *