संत कान्होपात्रा अभंग

पतित तूं पावना – संत कान्होपात्रा अभंग

पतित तूं पावना – संत कान्होपात्रा अभंग


पतित तूं पावना ।
म्हणविसी नारायणा ।। १ ।।
तरी सांभाळीं वचना ।
ब्रीद वागविसी जाणा ।। २ ।।
याती शुद्ध नाही भाव।
दुष्ट आचरण स्वभाव ।।३।।
मुखीं नाम नाहीं ।
कान्होपात्रा शरण पायी ।।४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पतित तूं पावना – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published.