संत कान्होपात्रा अभंग

ज्ञान वैराग्य भजलीं न तुमतें – संत कान्होपात्रा अभंग

ज्ञान वैराग्य भजलीं न तुमतें – संत कान्होपात्रा अभंग


ज्ञान वैराग्य भजलीं न तुमतें ।
आमुतें पंढरीनाथें न विसरीजे ।।१।।
दंभ प्रपंच भजली न तुमतें ।
आमुतें पंढरीनाथें न विसरीजे || २ ||
विनवी कान्होपात्रा पंढरीरायातें ।
आमुतें पंढरीनाथे विसरीजे ।।३।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्ञान वैराग्य भजलीं न तुमतें – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *