संत कान्होपात्रा अभंग

हरीहर बह्मादिक – संत कान्होपात्रा अभंग

हरीहर बह्मादिक – संत कान्होपात्रा अभंग


हरीहर बह्मादिक ।
जयालागीं करिती तप ।।१।।
तो हा पंढरीचा राणा ।
न ये अनुमाना श्रुतीसी ।। २ ।।
शास्त्रे पुराणें आंबावली ।
चारीं मौन्यची राहिलीं ।।३।।
पुंडलीक वरदायिणी ।
कान्होपात्रेचा जो धनी ।।४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हरीहर बह्मादिक – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *