संत कान्होपात्रा अभंग

घ्या रे घ्या मुखी नाम – संत कान्होपात्रा अभंग

घ्या रे घ्या मुखी नाम – संत कान्होपात्रा अभंग


घ्या रे घ्या मुखी नाम ।
अंतरी धरोनिया प्रेम ।।१।।
माझा आहे भोळा बाप ।
घेतो ताप हरोनि ।।२।।
आपुलिया नामासाठी ।
धावे संकटी लवलाहे ।।३।।
घ्यारे घ्यारे अनुभव ।
कान्होपात्रेचा माधव ।।४।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

घ्या रे घ्या मुखी नाम – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *