संत कान्होपात्रा अभंग

योग याग तपे करिता भागली – संत कान्होपात्रा अभंग

योग याग तपे करिता भागली – संत कान्होपात्रा अभंग


योग याग तपे करिता भागली ।
तीच ही माऊली विटेवरी ।।१।।
न येई ध्यानी साधिता साधनी ।
भक्तासी निर्वाणी धावतसे ।।२।।
चारी वेद साही शास्त्रे शिणली ।
कान्होपात्रा लाधली प्रेमसुखे ।।३।।


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

योग याग तपे करिता भागली – संत कान्होपात्रा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *