संत कर्ममेळा अभंग

तुमच्या संगतीचें काय सुख आम्हां – संत कर्ममेळा

तुमच्या संगतीचें काय सुख आम्हां – संर्ममेळा


तुमच्या संगतीचें काय सुख आम्हां ।
तुम्हां मेघश्यामा न कळे कांहीं ॥१॥
हीनत्व आम्हांसी हीनत्व आम्हांसी ।
हीनत्व आम्हांसी देवराया ॥२॥
गोड कधी न निळेचि अन्नें ।
सदा लाजीरवाणें जगामध्यें ॥३॥
तुम्हांसी आनंद सुखाचा सोहळा ।
आमुचे कपाळा वोखटपण ॥४॥
चोखियाचा म्हणे कर्ममेळा देवा ।
हाचि आमुचा ठेवा भागाभाग ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुमच्या संगतीचें काय सुख आम्हां – संत कर्ममेळा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *