संत माणकोजी बोधले अभंग

भक्ती भावा ठाव नाही – संत माणकोजी बोधले अभंग

भक्ती भावा ठाव नाही – संत माणकोजी बोधले अभंग


भक्ती भावा ठाव नाही ।
कवित्व करी उभे घाई ॥ १॥
लोकाप्रती वाचितो पोथी पुराण ।
आपण भरले आडराने ॥ २॥
देखत देखत ठाकिती लोका ।
आपण घेती लोकांचा थुका ॥३॥
हाती घेऊनी फिरवितो माळा ।
पन्नास घालुनी कापी गळा ॥४॥
त्या चांडाळा मोक्ष नाही ।
ते पडती नर्कवाही ॥५॥
अंतरी भेदाचे परी ।
जीव मारुनी पैसे वरी ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्ती भावा ठाव नाही – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *