संत माणकोजी बोधले अभंग

भावाचा भुकेला प्रीतीचा येलाइतू – संत माणकोजी बोधले अभंग

भावाचा भुकेला प्रीतीचा येलाइतू – संत माणकोजी बोधले अभंग


भावाचा भुकेला प्रीतीचा येलाइतू ।
हेचि तुझी भक्ती आणिक न लगे काही ॥१॥
ऐसा तु कृपाळू पाहे दीनालागी ।
भक्ती ज्याचे आंगी ते कृपा तुझी ॥ २ ॥
आता तु उदार दीन उध्दरावया ।
धने पंढरीराया कृपाळू वा ॥३॥
बोधला म्हणे देवा धन्य तुझा महिमा ।
स्वामी पुरुषोत्तमा पांडुरंगा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भावाचा भुकेला प्रीतीचा येलाइतू – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *