संत माणकोजी बोधले अभंग

भावाचा भोक्ता भक्तासी आंगिकार – संत माणकोजी बोधले अभंग

भावाचा भोक्ता भक्तासी आंगिकार – संत माणकोजी बोधले अभंग


भावाचा भोक्ता भक्तासी आंगिकार ।
आरे तु काज कैवारी अनाथाचा ॥१॥
दिनाच्या धावया कैसा तु धावसी ।
काहि न पाहसी दोष आमचे ॥२॥
आम्ही तव अपराधी । आहा अनंत कोटी ।
परि तु धुरजेठी आंगिकारिल ॥३॥
बोधला म्हणे जन्मोजन्मी तुझा आखिला ।
हा देहे ठेविला तुझे पायी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भावाचा भोक्ता भक्तासी आंगिकार – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *