संत माणकोजी बोधले अभंग

हरिभक्त समुदाव आनंदे – संत माणकोजी बोधले अभंग

हरिभक्त समुदाव आनंदे – संत माणकोजी बोधले अभंग


हरिभक्त समुदाव आनंदे क्रीडा करी ।
निघाले पंढरी पहावया ॥१॥
दिंडीया पताका टाळांचे गजर ।
वैष्णवांचा भारू क्रीडा करी ॥ २॥
धन्ये भीमातिर गर्जते अंबर।
आम्हा हरिभक्ता माहेर जोडी जाली ॥४॥
धन्य ते पंढरी अवघ्या नरनारी ।
उभा विटेवरी पांडुरंग ॥३॥
धन्य ते पंढरी मोक्षाची नगरी ।
बोधला सुखभरी आनंदरूप ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हरिभक्त समुदाव आनंदे – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *