संत माणकोजी बोधले अभंग

जड मुढ अज्ञानी विश्वास धरिला मनी – संत माणकोजी बोधले अभंग

जड मुढ अज्ञानी विश्वास धरिला मनी – संत माणकोजी बोधले अभंग


जड मुढ अज्ञानी विश्वास धरिला मनी ।
त्याचि तो धावणि केली बापा ॥१॥
गजेंद्र जडजीव स्मरला तुझे नाव ।
ऐकोनिया धाव घेतली कैसी ॥२॥
भक्ताचा भाव देखोनि पंढरिरावो ।
करितसे उपाव नाना परि ॥३॥
बोधला म्हणे देव भावाचा भोक्ता ।
येन्हवी सर्वथा नावडे काही ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जड मुढ अज्ञानी विश्वास धरिला मनी – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *