संत माणकोजी बोधले अभंग

जन्मोजन्मी आमचा केला प्रतिपाळ – संत माणकोजी बोधले अभंग

जन्मोजन्मी आमचा केला प्रतिपाळ – संत माणकोजी बोधले अभंग


जन्मोजन्मी आमचा केला प्रतिपाळ ।
करितसे सांभाळ रात्री दिवस ॥१॥
तरि तू आमचा मातापिता ।
सोयरा सर्वथा निवारिली वेथा जन्मांतरिची ॥२॥
फेडियेले रिण तोडियेले हिण ।
कैसी मोहियेले मन पांडुरंगा ॥३॥
अनंत कोटी आमच्या पातकाच्या रासि ।
त्या तु हृषीकेशी दुर केल्या ॥४॥
नाही विचारिले दोष आमचे काही ।
बांधलेस पायी बोधला म्हणे ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जन्मोजन्मी आमचा केला प्रतिपाळ – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *