संत माणकोजी बोधले अभंग

राम हृदयी आठवावा – संत माणकोजी बोधले अभंग

राम हृदयी आठवावा – संत माणकोजी बोधले अभंग


राम हृदयी आठवावा ।
आवडी प्रीतीने गावा ॥१॥
तोडी अविद्या समुळ ।
सुख होईल प्रबळ ॥ २॥
पाहता संसार हाचि सार ।
याणे उतरु पैलपार ॥३॥
नलगे करणे सायास ।
हाचि सोपा उपदेश ॥४॥
बोधला म्हणे दृढ धरा ।
तारु निर्वाणीचा खरा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

राम हृदयी आठवावा – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *