संत माणकोजी बोधले अभंग

रामकृष्णहरि मुकुंद मुरारी – संत माणकोजी बोधले अभंग

रामकृष्णहरि मुकुंद मुरारी – संत माणकोजी बोधले अभंग


रामकृष्णहरि मुकुंद मुरारी ।
नाम हे गोजिरी साज तुज ॥१॥
भव मूळ छेदक पंढरीनायेक ।
देतो प्रेमसुख भक्तालागी ॥२॥
जिवीचि जीवनकळा आठवी वेळोवेळा ।
केधवा देखेन डोळा आत्माराम ॥३॥
बोधला म्हणे देवा कळली तुझी लीळा ।
व्यापक गोपाळा खेळसील ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

रामकृष्णहरि मुकुंद मुरारी – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *