संत माणकोजी बोधले अभंग

संसार सागरी बुडलो – संत माणकोजी बोधले अभंग

संसार सागरी बुडलो – संत माणकोजी बोधले अभंग


संसार सागरी बुडलो श्रीहरि ।
तुजविण कोण तारी देवराया ॥१॥
पंढरीचे पारी भवकर्म निवारी ।
शरण जावे हरि पांडुरंगा ॥२॥
तो सकळांचा पाळिता आमचा माता पिता ।
म्हणोनि पंढरीनाथा शरण रिघा ॥३॥
बोधला म्हणे हरिस शरण जाता भये ।
नाही सर्वथा कळिकाळाचे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संसार सागरी बुडलो – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *