संत निळोबाराय

संत निळोबाराय गाथा (मंगलाचरण)

संत निळोबाराय गाथा (मंगलाचरण)

 

नमोजी पंढरिराया । हत्कमलवासीया गुरुनाथा ॥१॥

तुमचा अनुग्रह लाधलों । पात्र झालों महा सुखा ॥२॥

सकळ संत करिती कृपा । दाविला सोपा निज मार्ग ॥३॥

निळा म्हणे दिवस रात्रीं । गातों वक्त्रीं गुण नाम ॥४॥

 

सकळा मंगळांचे धाम । ज्याचेनि विश्राम विश्रांती ॥१॥

तो हा पंढरीचा रावो । सकळां ठावो कल्याणा ॥२॥

ज्याचेनी सुखा सुखपण । ज्याचेनी त्रिभुवन रुपस ॥३॥

निळा म्हणे ज्याचेनि निगमा । आणिली गरिमा जाणिवेची ॥४॥

 

नमोजि विश्वतीता । विश्रवव्यापका श्रीअनंता । परात्परा सद्गुरुनाथा । ईश्रवरनियंता सकळादी ।।१।।

तुमचा अनुग्रहो झालिया । निरसे मोह ममता माया । करुनी उपदेश ब्रम्हया । निजात्मपदी स्थापिसी ।।२।।

सनकादिकांचे चिंतन । नाम तुमचे अनुसंधान । त्यातें स्वरुप स्थिती पावउन । ठेविसी निमग्न निजानंदी ।।३।।

शुक्र प्रल्हाद नारद । पावोनिया तुमचा बोध । करिती सदा ब्रम्हानंद । तारिती कीर्तने आणि‍का ।।४।।

निळा म्हणे परमानंदा । परात्परा सच्चिदानंदा । सद्गुरुराया निजात्मबोधा । कृपेस्तव लाहिजे तुमाचिये ।।५।।

 

परात्परा सच्चिदानंदा । परिपूर्णा जी आनंदकंदा । जगदीशा विश्रवंद्या । विश्वव्यापका अनंता ।।१।।

भक्‍तवत्सला कृपासिंधु । तापत्रयहरणा दीनबंधु । तुझ्या नामी अगाध बोधु । भक्त पावती भाविंक ॥२॥

परमपुरुषा गुणातीता । अव्यया अक्षरा जी अव्यक्ता । विश्रवमंगळा रुक्मिणी कांता । पुंडलिकवरदा पंढरीशा ॥३॥

निरंजना निर्विकारा । निर्विकल्पा जगदोध्दारा । वेदवेदांतसागरा । विश्रवंभरा कल्पादि ॥४॥

भावाभावविवर्जिता । सगुणनिर्गुणा गुणातीता । निळया स्वामी कृपावंता । चरणी माथा तुमचिये ॥५॥

 

आतां आठवूं पाउलें । सकुमार चांगले इटे ते ॥१॥

तेणें प्रसन्न्‍ होती गुरु । संत मुनिश्वरु करुणाब्धी ॥२॥

आदर त्यांचा ईटेवरी । तो मज निर्धारीं जाणवला ॥३॥

निळा म्हणे जिवीं ते ध्यातां । कृत्यकृत्यता करितील ॥४॥

 

वेदवक्ता नारायण । तोचि तो आपण सर्वदृष्टा ॥१॥

वदवी सेवकाची वाणी । आपुल्या गुणी प्रवर्तपुनी ॥२॥

परम गुह्यार्थ् तोचि प्रगटी । आपण पोटीं संचारोनी ॥३॥

निळा म्हणे विठ्ठल हरी । वक्ता वैखरी तो वाचा ॥४॥

 

अगा ये षड्गुण भाग्यवंता । समग्र लक्ष्मीचिया कांता । समग्र यशातें तूं धरिता । समग्र ऐश्रवर्यता तुज अंगी ॥१॥

समग्र औदार्यलक्षणीं । समग्र वैराग्याची खाणी । समग्र ज्ञानशिरोमणी । समग्र षड्गुणी संपन्ना ॥२॥

यशें थोरविला मारुति । विभीषण केला लंकापती । औदार्य देऊनी कर्णा हाती । कीर्ति दिगंती फाकविली ॥३॥

ज्ञानें उपदेशिला चतुरानन । ऐश्वर्य वाढविला अर्जुन । वैराग्यशुकार्ते बोधून । ब्रम्ह सनातन पावविला ॥४॥

निळा म्हणे इहीं अगाध लक्षणी । वंद्य सुरासुरां तूं त्रिभुवनी । माझी अलंकारुनियां वाणी । प्रवर्तवावी स्तवनीं आपुलिया ॥५॥

संत निळोबाराय गाथा । संत निळोबाराय अभंग । निळोबा अभंग । निळोबा गाथा । सर्व गाथा । निळोबाराय माहिती । पिंपळगाव मंदिर निळोबाराय । sant nilobaray gatha | sant nilobaray abhang | niloba abhang | niloba gatha | sarv gatha | nilobaray mahiti | nilobaray mandir pimpalgav |

कृषीक्रांती

Leave a Comment

Your email address will not be published.