संत निळोबाराय अभंग

चित्ताचे चिंतनी मनाचें मननी – संत निळोबाराय अभंग १०

चित्ताचे चिंतनी मनाचें मननी – संत निळोबाराय अभंग १०


चित्ताचे चिंतनी मनाचें मननी ।
जीवाचे जीवनीं कृष्ण त्यांचे ॥१॥
बुध्दीचे बोधनीं श्रोत्राचे श्रवणीं ।
आमोद घेतां घ्राणी कृष्णीं मन ॥२॥
देहीं देहभावा नेणती स्वभावा ।
इंद्रियांचीया धांवा कृष्णरुपीं ॥३॥
निळा म्हणे त्यांचा वर्तता व्यापार ।
अवघा शार्ङगधर होऊनि ठेला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चित्ताचे चिंतनी मनाचें मननी – संत निळोबाराय अभंग १०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *