संत निळोबाराय अभंग

ऐकोनि बोल हांसे त्यांचे – संत निळोबाराय अभंग ९

ऐकोनि बोल हांसे त्यांचे – संत निळोबाराय अभंग ९


ऐकोनि बोल हांसे त्यांचे ।
म्हणे हे बेटयाचे पोट पोसे ॥१॥
आयतें आणूनि द्यावें हातीं ।
मग हे सेविती स्वानंदें ॥२॥
तयां म्हणे यारे लागे ।
माझिया मागें चोजवित ॥३॥
निळा म्हणे पाळतिही करी ।
आपणचि चोरी वाटी त्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ऐकोनि बोल हांसे त्यांचे – संत निळोबाराय अभंग ९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *