संत निळोबाराय अभंग

आतांहि जे गाती नामें – संत निळोबाराय अभंग – १००२

आतांहि जे गाती नामें – संत निळोबाराय अभंग – १००२


आतांहि जे गाती नामें ।
ते पावती निजात्मधामें ॥१॥
ऐसी नामा अंगी शक्ती ।
आहे ठेविली श्रीपति ॥२॥
मुख्य पाहिजे विश्वास ।
निद्रा सांडूनियां आळस ॥३॥
निळा म्हणे जे जे गाती ।
ते ते परमपदा जाती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतांहि जे गाती नामें – संत निळोबाराय अभंग – १००२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *