संत निळोबाराय अभंग

कळासलें मनीं – संत निळोबाराय अभंग -१०११

कळासलें मनीं – संत निळोबाराय अभंग -१०११


कळासलें मनीं ।
तेंचि उपदेशा तोंची कानीं ॥१॥
भवाब्धी हा तारावया ।
नाम तुमचें पंढरिराया ॥२॥
आपणा आणि आणिकां ।
आड येऊं नेदूं शंका ॥३॥
निळा म्हणे जीवेंसाठीं ।
करितो करुनियां आटी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कळासलें मनीं – संत निळोबाराय अभंग -१०११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *