संत निळोबाराय अभंग

नाना साधनें मंत्र तंत्र – संत निळोबाराय अभंग – १०२७

नाना साधनें मंत्र तंत्र – संत निळोबाराय अभंग – १०२७


नाना साधनें मंत्र तंत्र
उपासना यंत्र अवघड तें ॥१॥
म्हणोनियां हरिचें ।
भाविकां सुगम हरिभक्तां ॥२॥
नाहीं आघात प्रायश्चित ।
वाचा शुचिर्भूत सर्वदा ॥३॥
निळा म्हणे ज्ञान व्युत्पत्ति ।
कळती निगुती योगाचिया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाना साधनें मंत्र तंत्र – संत निळोबाराय अभंग – १०२७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *