संत निळोबाराय अभंग

विठ्ठल नामें वाहे – संत निळोबाराय अभंग – १०५४

विठ्ठल नामें वाहे – संत निळोबाराय अभंग – १०५४


विठ्ठल नामें वाहे टाळी ।
बहमानंदाच्या कल्लोळीं ॥१॥
निजात्मसुखाचा सोहभ ।
विठ्ठल अवलोकिती डोळां ॥२॥
सकळही सुकृतें ओळलीं ।
विठ्ठल रुपें उभीं ठेली ॥३॥
निळा म्हणे जडली बुध्दी ।
नित्य हरिनामें समाधि ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठ्ठल नामें वाहे – संत निळोबाराय अभंग – १०५४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *