संत निळोबाराय अभंग

व्युत्पत्तींचे ज्ञान – संत निळोबाराय अभंग – १०५५

व्युत्पत्तींचे ज्ञान – संत निळोबाराय अभंग – १०५५


व्युत्पत्तींचे ज्ञान ।
सांचवणी तें जीवन ॥१॥
नव्हे पांडुरंगकृपा ।
नाना मंत्रे करितां जपा ॥२॥
उपवसा पारणीं नाम उच्चारितां वाणी ॥
निळा म्हणे न पवे सेवा ।
ऐशी सर्वात्मक देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

व्युत्पत्तींचे ज्ञान – संत निळोबाराय अभंग – १०५५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *