संत निळोबाराय अभंग

श्रवण कथेचें सादर – संत निळोबाराय अभंग – ११०३

श्रवण कथेचें सादर – संत निळोबाराय अभंग – ११०३


श्रवण कथेचें सादर ।
करिती नर सभाग्य ते ॥१॥
सुख पावोनियां विश्रांती ।
मोक्षपदां जाती सुखरुप ॥२॥
अगाध महिमा भगवदगुणीं ।
संत पुराणीं गर्जती ॥३॥
निळा म्हणे हरिचें नाम ।
सकळां भस्म करी पापा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

श्रवण कथेचें सादर – संत निळोबाराय अभंग – ११०३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *