संत निळोबाराय अभंग

संतोषतरुचें हें फळ – संत निळोबाराय अभंग – ११११

संतोषतरुचें हें फळ – संत निळोबाराय अभंग – ११११


संतोषतरुचें हें फळ ।
आलें रसाळ पक्कदशे ॥१॥
सेविती ते तृप्त होती ।
ब्रम्हता पावती सनातन ॥२॥
रुची ऐसें आवडे तया ।
विरक्ता संसारिया सुखदाते ॥३॥
निळा म्हणे श्रवणपुटीं ।
लावितांचि पुष्टीकारक ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संतोषतरुचें हें फळ – संत निळोबाराय अभंग – ११११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *