संत निळोबाराय अभंग

तुम्ही तों कृपेचे सागर – संत निळोबाराय अभंग – ११२६

तुम्ही तों कृपेचे सागर – संत निळोबाराय अभंग – ११२६


तुम्ही तों कृपेचे सागर ।
परि दुस्तर कर्म माझें ॥१॥
म्हणेनियां नये करुणा ।
माझिया दुर्गुणा देखोनी ॥२॥
नेणें जप तप ध्यान कांहीं ।
पडिलों प्रवाहीं प्रपंचा ॥३॥
निळा म्हणे केली सेवा ।
माझी हे देवा न पावेचि ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्ही तों कृपेचे सागर – संत निळोबाराय अभंग – ११२६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *