संत निळोबाराय अभंग

तुम्ही जाणा अंतरींचे – संत निळोबाराय अभंग – ११२५

तुम्ही जाणा अंतरींचे – संत निळोबाराय अभंग – ११२५


तुम्ही जाणा अंतरींचे ।
लटिकें साचें श्रीहरी ॥१॥
आतां माझी कांहीं नका ।
मनीं शंका वागवूं ॥२॥
नाहीं पदरा घालित पिळा ।
दया जी गोपाळा म्हणउनी ॥३॥
निळा म्हणे वदनीं राहो ।
नाम अहो विठठला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्ही जाणा अंतरींचे – संत निळोबाराय अभंग – ११२५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *