संत निळोबाराय अभंग

भक्त म्हणती अहो – संत निळोबाराय अभंग – ११५४

भक्त म्हणती अहो – संत निळोबाराय अभंग – ११५४


भक्त म्हणती अहो देवा ।
वियोग न व्हावा तुम्हां आम्हां ॥१॥
इतुकेनिचि दोघेहि सुखी ।
मिसळतां एकाएकीं संतुष्ट ॥२॥
आम्ही गाऊं तुमचे गुण ।
करावें श्रवण सादर तुम्हीं ॥३॥
निळा म्हणे कमळापती ।
आहे हातीं तुमच्या हें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्त म्हणती अहो – संत निळोबाराय अभंग – ११५४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *