संत निळोबाराय अभंग

पासुनी तुम्हां न – संत निळोबाराय अभंग – ११५५

पासुनी तुम्हां न – संत निळोबाराय अभंग – ११५५


पासुनी तुम्हां न वेजे दुरी ।
क्षण घटिकाभरी वेगळा ॥१॥
चालातां तुम्हां धांवे पुढें ।
मागेंही वोढे सरिसाचि ॥२॥
निजल्या जवळी तुम्हां उभा ।
भक्तिलोभा गुंतलों ॥३॥
निळा म्हणे करुनि साठी ।
तुम्हां कल्प कोटी न विसंबें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पासुनी तुम्हां न – संत निळोबाराय अभंग – ११५५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *