संत निळोबाराय अभंग

म्हणे मी येईन तुम्हांसवें – संत निळोबाराय अभंग – ११६६

म्हणे मी येईन तुम्हांसवें – संत निळोबाराय अभंग – ११६६


म्हणे मी येईन तुम्हांसवें ।
गावा न्यावें आपुलिया ॥१॥
ठाकेल ते करीन सेवा ।
माझा न करावा अव्हेर ॥२॥
राहेन तुमचिये संगतीं ।
सुख विश्रांती कारणें ॥३॥
निळा म्हणे येणें रुपा ।
तुमची कृपा देव म्हणे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

म्हणे मी येईन तुम्हांसवें – संत निळोबाराय अभंग – ११६६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *