संत निळोबाराय अभंग

भ्याला देव देखोनि भक्तां – संत निळोबाराय अभंग – ११६८

भ्याला देव देखोनि भक्तां – संत निळोबाराय अभंग – ११६८


भ्याला देव देखोनि भक्तां ।
म्हणे मी आतां केउता पळों ॥१॥
जीवेंसीचि इहीं केली साठी ।
सांडवितां मिठी न सोडिती ॥२॥
भुक्ति मुक्ति देतों यासी ।
परि हे उदासी न घेती त्यां ॥३॥
निळा म्हणे भक्तीं मोकलितां आशा ।
देवचि फांसा पडिलों म्हणे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

म्हणे मी येईन तुम्हांसवें – संत निळोबाराय अभंग – ११६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *