संत निळोबाराय अभंग

आळी करितां नामदेव – संत निळोबाराय अभंग – १२०१

आळी करितां नामदेव – संत निळोबाराय अभंग – १२०१


आळी करितां नामदेव ।
जेविती स्वयमेव सांगातें ॥१॥
सांवत्याचें उदरीं बैसे ।
पुंडलिका वसे दृष्टीपुढें ॥२॥
कूर्म्याचिये धांवे भेटीं ।
मेहत्या कंठीं माळ ओपी ॥३॥
निळा म्हणे निर्जनवासी ।
संतोबासी न विसंबे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आळी करितां नामदेव – संत निळोबाराय अभंग – १२०१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *