संत निळोबाराय अभंग

अंतर कोणा नेदी सहसा – संत निळोबाराय अभंग – १२०६

अंतर कोणा नेदी सहसा – संत निळोबाराय अभंग – १२०६


अंतर कोणा नेदी सहसा ।
आपुलिया दासां सांभाळी ॥१॥
परम कृपावंत हरी ।
नामोच्चारी प्रगट होय ॥२॥
यांची निष्ठा बाणली ज्यासी ।
कदाही त्यासी न विसंबे ॥३॥
निळा म्हणे जवळचि राहे ऐसा भक्त मोहें मोहितु ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अंतर कोणा नेदी सहसा – संत निळोबाराय अभंग – १२०६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *