संत निळोबाराय अभंग

जागे आपुल्या उचितावरी – संत निळोबाराय अभंग – १२१०

जागे आपुल्या उचितावरी – संत निळोबाराय अभंग – १२१०


जागे आपुल्या उचितावरी ।
सावधान हरि सर्वदा ॥१॥
परि हा कळों नेदी भेद ।
वाटे प्रालब्ध फळ देतें ॥२॥
आसुमाई चिन्ह पडे दृष्टी ।
वाटे पोटीं नवल तेव्हां ॥३॥
निळा म्हणे ऐशिया परी ।
दासांचा करी प्रतिपक्ष ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जागे आपुल्या उचितावरी – संत निळोबाराय अभंग – १२१०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *