संत निळोबाराय अभंग

देऊनियां आपुलें प्रेम – संत निळोबाराय अभंग – १२१५

देऊनियां आपुलें प्रेम – संत निळोबाराय अभंग – १२१५


देऊनियां आपुलें प्रेम ।
करी भक्तांचा संभ्रम ॥१॥
आधीं निष्काम संपत्ती ।
तया वोपी भुक्ति मुक्ति ॥२॥
निश्चळ शांति क्षमा दया ।
सेवेलागीं अर्पी तया ॥३॥
निळा म्हणे महा भाग्य ।
तें त्या समर्पी वैराग्य ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देऊनियां आपुलें प्रेम – संत निळोबाराय अभंग – १२१५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *