संत निळोबाराय अभंग

न पडे विसर – संत निळोबाराय अभंग – १२१९

न पडे विसर – संत निळोबाराय अभंग – १२१९


न पडे विसर ।
याचा जया निरंतर ॥१॥
हाही न विसंबे तयासी ।
जवळीं राहे अहर्निशीं ॥२॥
चर्चा करिती याच्या गोष्टी ।
देव तया पाठींपोटीं ॥३॥
निळा म्हणे अन्नपान ।
तया पुरवी आच्छादन ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

न पडे विसर – संत निळोबाराय अभंग – १२१९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *