संत निळोबाराय अभंग

न विसंबे त्या घटिकां पळ – संत निळोबाराय अभंग – १२२०

न विसंबे त्या घटिकां पळ – संत निळोबाराय अभंग – १२२०


न विसंबे त्या घटिकां पळ ।
त्याचिपाशीं सर्वकाळ ॥१॥
उत्तीर्णत्वालागीं हरि ।
त्याची परिचर्या करी ॥२॥
न म्हणे दिवस रात्रीं कांही ।
संचरोनि वसे त्याच्या देहीं ॥३॥
निळा म्हणे भक्तांघरीं ।
गुणें नामें रुपें हरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

न विसंबे त्या घटिकां पळ – संत निळोबाराय अभंग – १२२०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *